FORUM POSZUKIWANIA PARTNERÓW

eea1-tmp

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga ze Słowacji.

Jeśli macie Państwo pomysł na mikroprojekt wpisujący się w założenia programu, ale nie macie partnera/partnerów do jego realizacji prosimy o wypełnienie formularza współpracy, a my postaramy się znaleźć partnera po drugiej stronie granicy.

Formularz współpracy musi być wypełniony w dwóch językach: języku polskim i języku słowackim. Poprawnie wypełniony formularz należy podpisać, przybić pieczątkę instytucji. Czytelny skan należy przesłać elektronicznie w formie PDF adres mailowy: j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl.


FORMULARZ WSPÓŁPRACY – FORMULÁR SPOLUPRÁCE


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Skip to content