SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW

eea1-tmp

Zaproszenie
na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

W związku z trwającym II naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza na szkolenia, podczas których omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020.

PLAN SZKOLEŃ:

22 lutego 2017 r. godzina 10:00,

1 marca 2017 r. godzina 10:00

7 marca 2017 r. godzina 10:00

Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3,

 

Szkolenia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl.
Lista kwalifikowanych podmiotów

Ogólne zasady realizacji mikroprojektów II nabór

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Skip to content