Forum Partnerskie "Zyskaj milion… pomysłów i przyjaciół"


W dniach 5-6 czerwca br. w Rzeszowie odbyło się w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja Forum Partnerskie dla ponad 210 osób z obu stron granicy. Organizatorem spotkania, którego głównym zamierzeniem była wzajemna wymiana pomysłów projektowych oraz nawiązanie partnerstwa był Wspólny Sekretariat Techniczny z Krakowa.

Uroczystego otwarcia Forum Partnerskiego dokonał Wiceminister Rozwoju, Pan Adam Hamryszczak, który przywitał przedstawicieli województw: Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Pana Bogdana Romaniuka, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Leszka Zegzdę, Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Michała Gramatyka, Wicewojewodę Województwa Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha oraz przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej Pana Petera Baluna. Podczas ceremonii otwarcia Minister Adam Hamryszczak podkreślił, że „Forum Partnerskie powinno być platformą wymiany spostrzeżeń, argumentów, a nawet okazją do przedyskutowania kwestii problematycznych. Ważne, aby dzisiejsza współpraca przyniosła owoce w postaci nowych partnerstw i projektów kluczowych z punktu widzenia Programu Interreg Polska -Słowacja. Liczę, że dzięki Forum, wspólne działania projektowe między innymi z obszaru transportu multimodalnego oraz szkolnictwa zawodowego osiągną sukces i wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców całego pogranicza”

Rezultatem Forum Partnerskiego podczas którego przeprowadzono ponad 100 moderowanych dyskusji pomiędzy delegatami jednostek, chcących nawiązać współpracę jest m.in. 65 raportów z konkretnymi pomysłami na transgraniczną współpracę oraz wiele nowych partnerstw gotowych do dalszego „planowania i działania”. Duża aktywność i zaangażowanie organizacji pozarządowych, partnerów z sektora edukacji, transportu, instytucji publicznych oraz uczestnictwo nowych potencjalnych wnioskodawców to główny aspekt spotkania, który przyczynił się do sukcesu przeprowadzonego Forum Partnerskiego.

W opinii uczestników Forum Partnerskie było bardzo owocnym spotkaniem oraz niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych polsko słowackich relacji. Wymiana doświadczeń oraz wspólnie spędzony czas był zgodnie z hasłem Forum możliwością Zyskania Miliona… pomysłów i przyjaciół.

Dalszym etapem rozpowszechniania rezultatów Forum Partnerskiego będzie nawiązanie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami. Wspólny Sekretariat Techniczny w najbliższych miesiącach planuje serię szkoleń dla partnerów zainteresowanych udziałem  w Programie Interreg Polska Słowacja. Szczegółowe informacje dostępne będą na stornie Programu w zakładce Weź udział w szkoleniach.

Po zakończeniu analiz, w drugiej połowie czerwca,  wszystkim uczestnikom Forum Partnerskiego zostanie udostępniony raport podsumowujący efekt intensywnej, dwudniowej pracy.  Szczegółowy harmonogram planowanych działań dostępny  jest na stronie internetowej Programu w zakładce aktualności.

Skip to content