Spotkanie informacyjne nt. PWT Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

W dniu 20 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, I piętro, sala 122 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, adresowane do potencjalnych wnioskodawców z terenu województwa śląskiego. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska – Słowacja w Bielsku-Białej działający w strukturach Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do udziału w spotkaniu zapraszani są potencjalni beneficjenci, przedstawiciele instytucji z terenu województwa śląskiego, które są zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w dziedzinach objętych Programem (dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru pogranicza, transport multimodalny, edukacja specjalistyczna i zawodowa).

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak przygotować i złożyć projekt standardowy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach programowych, uzyskają informacje na temat działań możliwych do realizacji, dobrych praktyk, kwalifikowalności wydatków i budżetu a także dostępności projektów. Przedstawiciele instytucji uczestniczących w realizacji Programu, mając na uwadze doświadczenia po pierwszej turze naborów, zwrócą uwagę na to, co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym projekcie.

Bezpośrednio po spotkaniu będzie istniała możliwość konsultacji propozycji projektowych.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację elektroniczną w terminie nie przekraczającym 14 czerwca 2017 r. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie informacji o chęci konsultowania pomysłów projektowych na formularzu rejestracyjnym poprzez wypełnienie pola: Uwagi.

Program spotkania informacyjnego 20.06.2017

Skip to content