III posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że w dniu 21.06.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbędzie się III posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020.

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w II naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

 

Skip to content