Seniorzy w projekcie "Razem"


W ramach jednego z działań projektu „RAZEM”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” w partnerstwie z czeskim stowarzyszeniem Region Beskydy, odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku spotkanie integracyjne dla seniorów z Polski, Czech i Słowacji.

Około 150 uczestników wydarzenia miało okazję porozmawiania i spędzenia ze sobą czasu w trakcie wspólnej wycieczki kolejką linową na szczyt Szyndzielni w Bielsku-Białej, odwiedzając tam m.in. wieżę widokową, salę górnej stacji kolejki z ekspozycją zabytkowych wagoników czy też przedwojenne murowane schronisko. Z Bielska-Białej seniorzy zostali przewiezieni autokarami do Pszczyny gdzie spacerując zwiedzili zagrodę żubrów, ekspozycję w stajniach książęcych, skansen wsi pszczyńskiej oraz starówkę.

Projekt „Razem” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz w 5 % z budżetu państwa RP, będący inicjatywą Stowarzyszenia „Region Beskidy” oraz czeskiego partnera Sdrużeni Region Beskydy z Frydka Mistka nastawiony jest na trójstronną współpracę w ramach Euroregionu Beskidy na poziomie zróżnicowanych grup wiekowych oraz intelektualnych – dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych umysłowo oraz  przedstawicieli samorządów, pracowników obsługujących polsko-słowackie i polsko czeskie programy. Projekt skupia się na zaangażowaniu społeczności we wspólne działania a co za tym idzie nawiązanie ścisłych kontaktów między przedstawicielami poszczególnych grup docelowych, zmniejszenie barier językowych i kulturowych oraz rozwój współpracy w Euroregionie Beskidy. W ramach całego projektu trwającego od stycznia do grudnia 2017 będą organizowane różnego rodzaju warsztaty, spotkania, konferencje, wycieczki krajoznawcze, działania sportowe i edukacyjne. Podsumowaniem rocznej pracy w ramach „Razem” będzie wielojęzyczna publikacja dokumentująca i opisująca zagadnienia związane z realizacją poszczególnych działań projektu.

Skip to content