„Razem” dla osób niepełnosprawnych


W dniu 19 czerwca br. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM w Bestwinie odbyło się kolejne działanie w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu pn. „Razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Mieszkańcy Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie wraz z grupą z Ośrodka Integracji Społecznej z czeskiej Gminy Komorní Lhotka spędzili czas na wspólnej integracji biorąc czynny udział w warsztatach teatralno-muzycznych przygotowanych i prowadzonych przez bestwińskich gospodarzy. W czasie, gdy osoby niepełnosprawne brały udział w warsztatach, wójtowie z Gminy Bestwina i czeskiej Gminy Khomorni Lhotka, pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM, Pani Dyrektor Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie oraz Pani Dyrektor z Ośrodka Integracji Społecznej z czeskiej Gminy Komorní Lhotka wymieniali doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz rozpatrywali możliwości dalszej polsko-czeskiej współpracy na rzecz podopiecznych. Po zakończeniu spotkania i pożegnaniu czeska grupa osób niepełnosprawnych na czele z przedstawicielami Ośrodka Integracji Społecznej Gminy Komorní Lhotka oraz wójtem z Khomorni Lhotkiopuściła opuściła Bestwinę zabierając ze soba miłe wspomnienia, uśmiech na twarzy i pomysły na wspólne przedsięwzięcia w ramach Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Skip to content