III posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone


W dniu 21 czerwca 2017 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” (ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej) odbyło  się TRZECIE POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas II naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje
w sprawie:

  • zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
    z II naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK”,
  • zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z II naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK”,
  • zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
    z II naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG-edu PL-SK”
  • zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z II naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG-edu  PL-SK”,
  • zobligowania Wnioskodawców do wykazania pozytywnego wpływu na realizację zasad horyzontalnych w mikroprojektach.

W załączeniu:

Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 3 Oś priorytetowa

Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 1 Oś priorytetowa

Lista wniosków, które nie otrzymały dof. ze wzg. na wyczerpanie alokacji SK – 1 Oś priorytetowa

Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowaniea – 1 Oś priorytetowa

Lista wniosków, które nie otrzymały dof. ze wzg. na wyczerpanie alokacji SK – 3 Oś priorytetowa

Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania – 3 Oś priorytetowa

 

 

 

 

Skip to content