III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego RCz-PL

 

W dniu 27 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który oceniał mikroprojekty złożone w ramach III naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy oraz przedstawiciel Kontrolera Krajowego – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 –Współpraca instytucji i społeczności dofinansowano jeden z dwóch mikroprojektów, złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie EKS.

 

Informacje o zatwierdzonych mikroprojektach zostały wysłane do wnioskodawców w formie depeszy w systemie MS2014+.

Wyniki III posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z warunkiem
Lista mikroprojektów odrzuconych

 

WAŻNA INFORMACJA
Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego przedstawiciele polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy ustalili, iż kolejny IV nabór wniosków o dofinansowanie będzie wyjątkowo krótki i potrwa do 6 września 2017 roku. W związku z powyższym następne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, będzie miało miejsce końcem października 2017 roku. Wyznaczono również termin przyjmowania wniosków w ramach
V naboru na dzień 19 grudnia 2017 roku.

Skip to content