Zaproszenie na kurs języka słowackiego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna projekt kursów języka słowackiego i języka polskiego dla pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Kurs języka słowackiego

Projekt: „Mówimy po słowacku! Hovoríme polsky” , nr INT/EB/BES/3/I/B/0023

 

Organizacja kursu:

Bezpłatny kurs języka słowackiego dla początkujących będzie się odbywać w okresie od września 2017 do czerwca 2018 (2 semestry).

 

Zakres kursu:

2 godziny lekcyjne (90 min) raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, grupy po 10 osób.

 

Miejsce kursów:

Bielsko-Biała:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, ul. Sikorskiego 4,

— Poniedziałek 17:00–18:30 (pierwsza grupa, 10 osób)

— Wtorek 17:00–18:30 (druga grupa, 10 osób)

 

Cieszyn:

Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie, ul. Frysztacka 44

— Środa 17:00–18:30 (jedna grupa, 10 osób)

 

Wydarzenia:

Częścią kursu są również wspólne wydarzenia:

 

1. 3-dniowy wyjazdowy kurs j. słowackiego

Kurs wyjazdowy dla 30 uczestników projektu na Słowacje

 

2. Wspólne spotkanie uczestników projektu w Cieszynie

Spotkanie, którego celem będzie wzajemne poznanie się uczestników z Polski
i Słowacji, wymiana doświadczeń oraz integracja z zaproszonymi organizacjami. Spotkanie umożliwi również nawiązanie wspólnych profesjonalnych kontaktów, wymianę informacji, nawiązanie współpracy w ramach przyszłych, wspólnych inicjatyw i projektów.

Zgłoszenia:

Kurs i udział w wydarzeniach towarzyszących są bezpłatne. Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie i podpisanie zgłoszenia oraz przesłanie jego skanu na adres: apalka.tritia@gmail.com do dnia: 18.08.2017.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Po weryfikacji zgłoszeń skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia warunków uczestnictwa w kursie (wybór grupy, miasta, etc.).

Prosimy o zaznajomienie się z regulaminem kursu językowego.

Więcej informacji:

Anna Palka:

EUWT TRITIA

apalka.tritia@gmail.com

+48 663 760 310

 

Mikroprojekt pn. „Mówimy po słowacku! Hovoríme polsky“ nr INT/EB/BES/3/I/B/0023, jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Regulamin Kursów Językowych

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 – Karta zgłoszenia na kurs wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór umowy o świadczenie usług języka słowackiego

Załącznik nr 2 – Harmonogram zajęć – zostanie przedstawiony w sierpniu br.

Skip to content