Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wydarzenie,  odbędzie się 11 września br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu (ul. Krasińskiego 13). Do udziału w spotkaniu zapraszamy potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli instytucji z terenu województwa śląskiego, które są zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w dziedzinach objętych Programem (dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru pogranicza, transport multimodalny, edukacja specjalistyczna i zawodowa).

Spotkanie stanowi okazję do uzyskania informacji w kwestiach istotnych z punktu widzenia 2. tury naboru wniosków projektowych w Programie. Uczestnicy dowiedzą się m.in. na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując i składając projekt standardowy, uzyskają informację dot. działań możliwych do realizacji, przedstawiona zostanie również specyfika mikroprojektów oraz zagadnienia związane z kwalifikowalnością budżetu i wydatków czy dostępnością w projektach transgranicznych, a udział beneficjenta z województwa śląskiego będzie dodatkową szansą na zapoznanie się z doświadczeniami związanymi z realizacją transgranicznego projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację elektroniczną w terminie nie przekraczającym 5 września 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie:

http://ewt.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_nt__programu_interreg_polska___slowacja

 

 

Skip to content