Warsztaty ekologiczne dla pięciu powiatów


Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizuje mikroprojekt pod nazwą „Powietrze nie zna granic”, w ramach którego partnerzy podejmą szereg działań mających na celu m.in. zapobieganie postępowaniu prowadzącym do degradacji środowiska naturalnego jak również zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczności Euroregionu Beskidy  pozwalającej na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów pogranicza.

W ramach mikroprojektu Wnioskodawca wraz z Partnerem projektu zaplanowali między innymi organizację cyklu spotkań warsztatowych, podczas których osoby reprezentujące samorządy lokalne, organizacje proekologiczne oraz inne zainteresowane instytucje będą mogły wymienić się poglądami i doświadczeniami w tej bardzo ważnej dziedzinie. Efektem spotkań będzie wspólna publikacja zawierająca pakiet zaleceń proekologicznych opisujących sposoby ochrony jakości powietrza wraz z informacjami na temat negatywnego wpływu na zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma zanieczyszczenie powietrza.

Harmonogram cyklu warsztatów na terenie powiatów: bielskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego, suskiego i żywieckiego:

  • 25 września br. roku w godzinach 10:00-14:00 – Sala Sesyjna budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej mieszczącego się przy ul. Piastowskiej 40.
  • 26 września br. roku w godzinach 10:00-14:00 – Sala Sesyjna budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie mieszczącego się przy ul. 3 Maja 10.
  • 3 października br. roku w godzinach 10:00-14:00 – Sala Sesyjna budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu mieszczącego się przy ul. Krasińskiego 13.
  • 16 października br. roku w godzinach 10:00-14:00 – Sala Sesyjna budynku Urzędu Gminy w Jordanowie mieszczącego się przy Rynku 2.
  • 17 października br. roku w godzinach 10:00-14:00 – Sala Sesyjna budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu mieszczącego się przy ul. Bema 4.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym osoby oraz instytucje w tym pracowników wydziałów jednostek samorządu terytorialnego, które w czynny sposób związane są z tematyką ekologii, ochrony środowiska, przeciwdziałania problemowi smogu.

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie wypracowanych w trakcie spotkań zaleceń pozwoli na poprawę jakości powietrza, a tym samym przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców pogranicza i zwiększenie wykorzystania jego potencjału turystycznego i przyrodniczego.

Agenda spotkania zostanie zamieszczona niezwłocznie po uzgodnieniu moderatorem warsztatów – Panem Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego.

W zależności od rejonu zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać do czwartku poprzedzającego poszczególne warsztaty kontaktując się z biurem Stowarzyszenia „Region Beskidy” mailowo: biuro@www.euroregion-beskidy.pl lub telefonicznie:  +48 33 488 89 20.

Z uwagi na zapewniony poczęstunek podczas spotkania,  prosimy o zgłaszanie specyficznych potrzeb żywieniowych. Jednocześnie informujemy, iż warsztaty zlokalizowane są w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Warsztaty odbędą się w ramach mikroprojektu własnego Stowarzyszenia „Region Beskidy” pn.: „Powietrze nie zna granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Skip to content