Polsko-Czeska Konferencja „RAZEM”

W dniu 30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej w Sali Konferencyjnej Hotelu Dębowiec mieszczącego się w Bielsku-Białej przy ul. Armii Krajowej 220 w godzinach 12:00-13:45 odbyła się jednodniowa konferencja podsumowująca działania projeku „RAZEM”. Podczas posiedzenia zostały podsumowane i przedstawione efekty działań realizowanych w ramach powyższego projektu. Podczas konferencji przedstawiciele wszystkich grup docelowych biorących udział w projekcie zabrali głos na forum, dzieląc się wrażeniami z uczestnictwa w organizowanych dla nich działaniach projektowych oraz zadeklarowali chęć podejmowania samodzielnych działań będących kontynuacją dla inicjatyw zapoczątkowanych w projekcie Razem.

W trakcie posiedzenia zostały także wymienione przykłady realizowanych przez Gminę Wilamowice projektów transgranicznych jak i podane sposoby na ewentualne wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Pakiet materiałów konferencyjnych przekazywany uczestnikom spotkania zawierał między innymi specjalnie na tą okazję opublikowany folder pt.: „RAZEM”, w którym zamieszczone zostały najistotniejsze informacje dokumentujące przebieg i realizację poszczególnych działań wykonywanych w ramach powyższego projektu.

Folder „RAZEM” w wersji pdf

Skip to content