Konferencja inaugurująca projekt "Wspólne dziedzictwo"

W dniu 07.12.2017 r. w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja inaugurująca projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Myśl przewodnia konferencji: Współpraca w ramach programu Interreg Republika Polska – Czechy jako impuls dla rozwoju turystyki transgranicznej w uwarunkowaniach współczesnego świata.

W konferencji w mieniu Stowarzyszenia uczestniczyli: Marcin Filip, Monika Pasierbek, Katarzyna Mróz-Karosek.

Skip to content