Szukamy ściany na mural


Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje mikroprojekt pt. „Powietrze nie zna granic”,  którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-czesko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Jednym z działań edukacyjno-promocyjnych zaplanowanych w ramach mikroprojektu jest powstanie muralu, którego tematyka ma być związana z  ochroną powietrza. Mural jest obecnie bardzo popularną formą street-artu, który łączy funkcje edukacyjne i artystyczne,  zdecydowaliśmy się na taką formę przekazu głównej idei projektu ponieważ ma ona szansę trafić do szerszego grona odbiorców.

Zgodnie z naszymi projektowymi założeniami wykonawca muralu ma być wybrany w drodze otwartego konkursu zgodnie z opracowanym przez partnerów projektu regulaminem. Powierzchnia muralu ma wynosić około 80 m². Termin realizacji muralu  to  II kwartał 2018 roku.  Mural zostanie zamieszczony w następnej aktualizacji przewodnika szlakiem murali w Bielsku-Białej, który opracowany został przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej i Galerię Bielską BWA.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy są Państwo zainteresowani współpracą polegającą na nieodpłatnym udostepnieniu na okres 5-ciu lat ściany szczytowej budynku pod powstanie ww. muralu. Wytypowana ściana powinna być w dobrym stanie technicznym, w atrakcyjnej lokalizacji, nie zasłonięta innymi zabudowaniami, czy drzewami. Udostępnię ściany na okres 5 lat wynika z konieczności utrzymania tzw. okresu trwałości projektu.

Powstawanie murali na ścianach budynków stało się bardzo popularne na ulicach wielu miast Polski, jest to dobry pomysł na uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz zachcenie mieszkańców (ale i nie tylko) do spacerów nie raz zapomnianymi już uliczkami miasta. Ta dość nietypowa galeria to świetny produkt turystyczny, który przyciąga coraz to większe rzesze zwolenników, mam nadzieję, że będą Państwo chcieli być częścią tego projektu.

Skip to content