Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu flagowego "Wspólne dziedzictwo"

W dniu 22.02.2018 r. w Hotelu Spa LASKOWO w Jankowicach miało miejsce czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia „Region Beskidy” uczestniczyła Monika Pasierbek – koordynator projektu, oraz Marcin Filip  – dyrektor biura. W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących działaniach, planowanym uczestnictwie Partnerów w targach, wybrano domenę dla strony www, omówiono również plany na najbliższe kilka miesięcy.

Podczas spotkania Parter Wiodący przedstawił wstępną wersję Studium Potencjału. Studium Potencjału ma na celu stworzenie wspólnych tematycznych markowych Szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej obejmujących atrakcje turystyczne z terenu całego polsko-czeskiego pogranicza.

 

Skip to content