Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów

Zaproszenie na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

W związku z trwającym III naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza na szkolenia, podczas których omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020.

PLAN SZKOLEŃ:

9 marca 2018 r. godzina 10:00 (termin nadsyłania zgłoszeń 8 marca br.)

14 marca 2018 r. godzina 10:00 (termin nadsyłania zgłoszeń 12 marca br.)

Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3. Szkolenia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularz na adres mailowy: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl

 Lista kwalifikowanych wnioskodawców/partnerów

Ogólne zasady realizacji mikroprojektów III nabór

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Skip to content