Zasady konsultacji wniosków i raportów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020

Konsultacje indywidualne w siedzibie Euroregionu
czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 15.00

(po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 33 488 89 25)

 

Konsultacje telefoniczne/email:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 10.00

Agnieszka Adamaszek tel. 33 488 89 26 / a.adamaszek@www.euroregion-beskidy.pl
Iwona Duława tel. 33 488 89 25 / i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl
Rafał Kmit tel. 33 488 89 21 / r.kmit@www.euroregion-beskidy.pl

Środa – dzień wewnętrzny

Skip to content