Przypominamy o konkursie pod hasłem „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”


Już niedługo bo 16 marca 2018 roku upływa termin nadsyłania prac na konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.

Przedmiotem konkursu jest realizacja krótkiego filmu (od 15 do 120 sekund)  pt.: „Co zrobię, żeby powietrze,  którym  oddycham  było  czystsze?”, dotyczącego problematyki zanieczyszczenia powietrza w regionie pogranicza polsko-słowackiego.

Liczymy przede wszystkim na uczestnictwo w konkursie uczniów szkół/klas, w których odbyły się lekcje wychowawcze z wykorzystaniem przekazanego przez Stowarzyszenie pakietu edukacji ekologicznej.

Filmy można  składać  osobiście  w siedzibie  Organizatora  lub  Partnera  konkursu  na  nośniku typu:  DVD,  pendrive  lub  można  je  przesyłać  pocztą  elektroniczną  na  adres  mailowy:

biuro@www.euroregion-beskidy.pl w terminie do 16 marca 2018 roku.

Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  do  31  marca  2018  roku,  natomiast  odbiór  nagród odbędzie się w Bielsku-Białej w trakcie 8 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Konkurs odbywa się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku mikroprojektu pod nazwą „Powietrze nie zna granic”. Obejmuje on szereg działań mających na celu m.in. zapobieganie degradacji środowiska naturalnego jak również zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Euroregionu Beskidy, przyczyniając się do ratowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Przed ogłoszeniem konkursu został przygotowany i przekazany placówkom edukacyjnym pogranicza polsko-słowackiego Euroregionu Beskidy, dwujęzyczny pakiet edukacji ekologicznej zawierający profesjonalny materiał dydaktyczny w formie prezentacji, filmu i konspektu dla nauczycieli, pomocny w przeprowadzeniu lekcji wychowawczej.

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIOWA
FORMULARZ ZBIORCZY PRAC

Skip to content