Pakiet zaleceń proekologicznych dla pogranicza polsko-słowackiego


Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Združeniem Región Beskydy realizuje  mikroprojekt  pt.  „Powietrze  nie  zna  granic”,    którego  celem  jest  podniesienie świadomości  ekologicznej  mieszkańców  pogranicza  polsko-słowackiego  w  zakresie negatywnych  skutków  degradacji  środowiska  naturalnego,  w  szczególności  zanieczyszczenia powietrza.  Jednym  z  działań  mikroprojektu  była  organizacja  cyklu  spotkań  warsztatowych skierowanych  do  przedstawicieli  JST,  a  także  organizacji  pozarządowych  zajmujących  się tematyką  ekologii  na  obszarze  Euroregionu  Beskidy.  Zgodnie  z  przyjętymi  w  mikroprojekcie założeniami  w  ramach  działania  odbyło  się  6  spotkań  warsztatowych  w  Bielsku-Białej, Pszczynie,  Żywcu,  Jordanowie,  Oświęcimiu  oraz  Żylinie  z  udziałem  moderatora,  pana  Piotra Siergieja – rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego. Efektem finalnym warsztatów jest pakiet zaleceń proekologicznych dla pogranicza polsko – słowackiego.

Zachęcamy do lektury i wdrażania zaleceń.

Pakiet zaleceń proekologicznych dla pogranicza polsko-słowackiego

Skip to content