Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w dniu 05.03.2018 r. uruchomił nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Nabory uruchomione są dla:

II osi priorytetowej Programu tj.  Zrównoważony transport transgraniczny, celu szczegółowego. Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz

III osi priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej:

https://pl.plsk.eu/-/nabor-wnioskow-dla-drugiej-osi-priorytetowej-progra-4

Nabór wniosków dla trzeciej osi priorytetowej:

https://pl.plsk.eu/-/nabor-wnioskow-dla-trzeciej-osi-priorytetowej-progra-1

 

Skip to content