Promocja w mikroprojektach

Zwracamy uwagę, iż  Mikrobeneficjent ma obowiązek zapewnienia projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej.

 

Poniżej zamieszczamy Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020

ZAŁ.7 Poradnik z zakresu informacji i promocji 31.03.2016

Skip to content