KONKURENCYJNOŚĆ W MIKROPROJEKTACH

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj.

Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja_

Załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja

Polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów zobowiązani są do publikacji ogłoszeń w bazie konkurencyjności.

 

 

 

Skip to content