Konkurs na projekt i realizację muralu

Euroregion Beskidy ogłasza konkurs na projekt i realizację muralu, który powstanie jako jedno z działań mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna granic”. Celem mikroprojektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego,w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Mural jest obecnie bardzo popularną formą street-artu, który łączy funkcje edukacyjne i artystyczne,  zdecydowaliśmy się na taką formę przekazu głównej idei projektu ponieważ ma ona szansę trafić do szerszego grona odbiorców.

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli “BEFASZCZOT” , która znajduje się przy ul. Paderewskiego 7 w Bielsku -Białej.

Konkurs trwa do 14.05.2018 r. do godz. 12:00. Więcej informacji znajduje się w regulaminie  konkursu.

 

Regulamin konkursu na projekt i realizację muralu

Załącznik nr 1 – wymiary

Załącznik nr 2 – Zdjecie poglądowe elewacji budynku przy ul. Paderewskiego 7

Mikroprojekt pt. „Powietrze nie zna granic” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

 

Skip to content