Wybór Prezesa Stowarzyszenia "Region Beskidy"


W dniu 26 kwietnia 2018 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Region Beskidy, po piętnastu latach prezesowania, Zbigniew Michniowski zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z tej funkcji. Miało to związek z zakończeniem jego pracy w strukturach samorządu lokalnego Bielska-Białej, gdzie przez 13 lat był zastępcą prezydenta a w ostatnich trzech latach pełnomocnikiem ds. zrównoważonego rozwoju. Na wniosek Zbigniewa Michniowskiego, Walne Zebranie Członków powierzyło w głosowaniu funkcję prezesa Stowarzyszenia Przemysławowi Kamińskiemu, zastępcy prezydenta Bielska-Białej. W spotkaniu i głosowaniu uczestniczyli także przedstawiciele czeskiej strony Euroregionu na czele z Evą Richtrową, która przez kilka lat była primatorem Frydka-Mistka i prezesem czeskiego stowarzyszenia Region Beskydy a po przekazaniu funkcji została Honorowym Członkiem Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Zbigniew Michniowski przekazując prezesurę Przemysławowi Kamińskiemu życzył satysfakcji z nowej funkcji oraz dobrej współpracy z pozostałymi członkami Zarządu i zespołem biura. Nowy prezes dziękując swojemu poprzednikowi za jego osobistą rekomendację na to stanowisko oraz za piętnastoletni wkład pracy w Euroregion Beskidy zadeklarował „niemniej godnie reprezentować tą jakże ważną organizację dla promocji Beskidów i umacniać współpracę z Partnerami z Czech i Słowacji.”

Skip to content