Szkolenie z nowoczesnych form marketingu


Szanowni Państwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska – Polska w województwie śląskim serdecznie zaprasza na szkolenie z udziałem trenera/eksperta zewnętrznego z zakresu działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu.
Celem szkolenia jest prezentacja dostępnych narzędzi pozwalających optymalnie wykorzystywać możliwości tzw. nowych mediów do propagowania komunikatu marketingowego i efektów projektów realizowanych w ramach Interreg V-A RCz-PL.
Szkolenie przeznaczone jest dla wnioskodawców, beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Interreg V-A RCz-PL. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 17 maja br. w Hotelu BIT (ul. 1 Dywizji Pancernej 45), w Bielsku-Białej. Mapka dojazdu znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek.
Rejestracja na szkolenie do dnia 11 maja br.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Osoby do kontaktu:

Monika Drożdż Inspektor, Małgorzata Jasek Główny specjalista

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz – PL

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej
Wydział Rozwoju Regionalnego

Adres siedziby: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 33 48 53 283
rpk@slaskie.pl
ewt.slaskie.pl

 

Skip to content