Efekty pleneru fotograficznego


W dniach 19 maja oraz 2 czerwca 2018 grupa 18 fotografików z Polski (12 osób z Bielska-Biełej i okolic) i z Czech (6 osób z Fotoklubu w Jabłonkowie) fotografowała na terenie Euroregionu Beskidy, w celu pozyskania zdjęć promujących bogactwo regionu – krajobrazy, ludzie, architektura. Efektem warsztatów, przeprowadzonych pod okiem polskiej artystki fotogarfia – Inez Baturo, jest około 300 znakomitych prac, które zostały przekazane Stowarzyszeniu „Region Beskidy” do celów reklamowych i promocyjnych.
W czasie tej edycji warsztatów plenerowych fotografowano głównie ciekawe zakątki powiatów bielskiego i żywieckiego, a następnie w okolicach Frydka-Mistka i Jabłonkowa w Czechach. Fotograficy podróżowali samochodami, w mieszanych polsko-czeskich grupach, z których każda jechała w inną stronę, aby objąć swymi fotografiami jak najszerszy rejon. Wieczorami uczestnicy omawiali wykonane prace, wymieniając doświadczenia i inspirując się wzajemnie.
Efektem tego spotkania twórców jest nie tylko bezcenna międzynarodowa integracja środowiska fotografów, ale także kameralna wystawa, pełna osobistych impresji, gdzie rzeczywistość jest tylko pretekstem do przekazania emocji.

Organizator:
Stowarzyszenie „Region Beskidy” oraz Fundacja Centrum Fotografii

Wernisaż wystawy odbył się 14 czerwca w Galerii Bielskiej BWA (Aquarium).
Czas trwania wystawy: 14.06. – 27.06.2018

Po wystawie prace zostają przekazane Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, gdzie będą stanowić ekspozycję we wnętrzach lokalu Stowarzyszenia.
Kuratorem pleneru i wystawy była Inez Baturo, artystka fotografik, kurator Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej, prezes Fundacji Centrum Fotografii.

Wydarzenia są realizowane z mikroprojektu pt. „Promujemy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polski.

Skip to content