UWAGA! PRZYPOMINAMY O ZMIANIE TERMINÓW W KONKURSIE


Przypominamy, iż z uwagi na liczne prośby o możliwość przedłużenia terminu realizacji Konkursu na opracowanie znaku graficznego marki terytorialnej BESKIDY informujemy iż termin nadsyłania prac został wyznaczony na 16 lipca 2018 roku do godziny 15:00.
Jednocześnie terminy poszczególnych działań konkursowych zostały skorygowane względem przełożonej daty i ujęte w zapisie regulaminu.
POPRAWIONY REGULAMIN KONKURSU

NAJWAŻNIEJSZE DATY

23 maja – rozpoczęcie Konkursu
16 lipca godzina 15:00 – termin zgłoszeń
18 lipca – prace Komisji Konkursowej nad wyborem zwycięskiego projektu
20 lipca – ogłoszenie wyników Konkursu
23 lipca – podpisanie umowy ze Zwycięzcą na realizację opracowania znaku graficznego marki terytorialnej BESKIDY
20 sierpniatermin wykonania zamówienia (dostawa kompletu materiałów)

Opracowanie znaku graficznego marki „Beskidy” jest realizowane w ramach mikroprojektu pt. „Promujemy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content