Forum poszukiwania partnerstw

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane w partnerstwie, czyli we wspólpracy instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga ze Słowacji.

Jeśli macie Państwo pomysł na mikroprojekt wpisujący się w założenia programu, ale nie macie partnera/partnerów do jego realizacji, prosimy o wypełnienie formularza współpracy, a my postaramy się znaleźć dla Państwa partnera do projektu po drugiej stronie granicy.

Formularz współpracy należy wypełnić w dwóch językach: języku polskim i słowackim. Poprawnie wypełniony formularz należy podpisać, przybić pieczątkę instytucji. Czytelny skan należy przesłać elektronicznie w formie PDF adres mailowy:  i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl

FORMULARZ WSPÓŁPRACY

 

więcej informacji znajdziecie państwo w zakładce Forum poszukiwania partnerstw:

https://www.euroregion-beskidy.pl/mikroprojekty/interreg-pl-sk/forum-poszukiwania-partnerow/

Skip to content