FORUM POSZUKIWANIA PARTNERÓW

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga ze Słowacji.

Jeśli macie Państwo pomysł na mikroprojekt wpisujący się w założenia Programu, ale nie macie partnera/partnerów do jego realizacji, prosimy o wypełnienie formularza współpracy, a my postaramy się znaleźć dla Państwa partnera do projektu po drugiej stronie granicy.

Formularz współpracy należy wypełnić w dwóch językach: języku polskim i słowackim. Poprawnie wypełniony formularz należy podpisać, przybić pieczątkę instytucji. Czytelny skan należy przesłać elektronicznie w formie PDF adres mailowy: i.dulawa@euroregion-beskidy.pl.

Formularz współpracy – formular-spoluprace 

OFERTY DLA VIII naboru 3 osi

OFERTY NIEAKTUALNE

Gmina Zborov nad Bystricou

Formularz współpracy

Gminie  Krušetnica

Ośrodek Kultury Gminy Tomice

Formularz współpracy

Gmina Przeciszów

Formularz współpracy

Obec Hlboká nad Váhom

formularz współpracy – Obec Hlboká nad Váhom

Mesto Bytča

formularz współpracy Mesto Bytča

Fundacja Pascal

Oferta współpracy

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

Edukacja muzealna dla seniorów – wersja SK

Edukacja muzealna dla seniorów – wersja PL.

Wyższa  Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

projekt – bezpieczne pogranicze

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

FORMULARZ WSPÓŁPRACY – FORMULÁR SPOLUPRÁCE