Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – IV NABÓR

W związku z trwającym IV naborem mikroprojektów indywidualnych po polskiej stronie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020 – 1 oś priorytetowa programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zaprasza na szkolenie, podczas którego omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany
w dokumentach wdrożeniowych.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3  w Bielsku-Białej na szkolenie organizowane w dniu 6 WRZEŚNIA 2018 r. na godzinę 10:00.

Szkolenia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 3 września br. na adres mailowy: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl.

 

formularz-zgłoszeniowy

 

Skip to content