Zapytanie ofertowe – materiały reklamowe


Zapytanie dotyczące zakupu usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych. Zakup materiałów promocyjnych planowany jest w związku z realizacją projektu pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”. Projekt dofinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szczegóły
Księga znaku
Kolory
Wspólna Wizualizacja Projektu
Logo Programu
Logo Programu – pomniejszone

Termin nadsyłania ofert to:  6 września 2018 rok. Oferty proszę wysyłać na adres: m.pasierbek@www.euroregion-beskidy.pl ,próbki gadżetów proszę wysyłać na adres: Stowarzyszenie „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: m.pasierbek@euroregion–beskidy.pl oraz pod numerem telefonu +48 33 488 89 21.

Skip to content