Zapytanie ofertowe – kampania reklamowa w mediach społecznościowych


Stowarzyszenie „Region Beskidy” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest wdrożenie działań promocyjnych na rynku polskim oraz czeskim w okresie od września 2018 roku do marca 2019 roku.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

  1. Zamieszczanie postów z informacjami o bieżących działaniach w mikroprojekcie pn. „Promujemy”, posty promujące destynację turystyczną Beskidy (jako celu podróży turystów z Polski i Czech, a także aktualności o charakterze turystycznym) – Tematyka postów powinna w szczególności koncentrować się na wiodących atrakcjach turystycznych w regionie oraz obszarach produktowych tj: turystyka aktywna, turystyka rodzinna itp.
  2. Umieszczanie postów o charakterze promocyjnym – prostych konkursów (bez regulaminu), zagadek, gier – Przedmiot tego typu aktywności musi być każdorazowo uzgodniony ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy”.
  3. Odpowiadanie na pytania i moderowanie dyskusji.
  4. Reagowanie na negatywne opinie i posty (sposób reakcji powinien być konsultowany ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy”).
  5. Udzielanie odpowiedzi na korespondencję przesyłaną na konto wiadomości w ramach platformy FB.
  6. Promowanie postów dotyczących atrakcji i aktualności turystycznych.
  7. Wykorzystywanie bieżących pretekstów (wydarzeń) promocyjnych realizowanych w obszarze działań Stowarzyszenia „Region Beskidy” przez inne podmioty działające w zakresie promocji marki turystycznej Beskidy promocji profilu na Facebooku.

Kryteria oceny:

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która zadeklaruje najwięcej możliwości promocji mikroprojektu wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub przedstawi dodatkowe propozycje np. nieodpłatne szkolenia z obsługi mediów społecznościowych dla pracowników Stowarzyszenia „Region Beskidy”.

Budżet

Zamawiający zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówieni kwotę nie wyższą niż 16 000 zł brutto, przy czym:

– 12 180 zł brutto  – środki przewidziane na odpłatną promocje postów w mediach społecznościowych (pieniądze przewidziane dla portalu społecznościowego),

– 3 820zł brutto  – środki przewidziane na wynagrodzenie wykonawcy.

Oferty proszę nadsyłać w terminie do  03.09.2018 r do godziny: 8:00

Pod adres mailowy: m.filip@www.euroregion-beskidy.pl.

Skip to content