Wybór oferty na przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych


W dniu 5 września 2018 roku za najkorzystniejszą ofertę, która oferowała najwięcej możliwości promocji mikroprojektu „Promujemy”, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zakładała nieodpłatne szkolenia z obsługi mediów społecznościowych dla pracowników Stowarzyszenia „Region Beskidy”, uznano ofertę firmy Refocus Media z siedzibą mieszczącą się przy Placu Św. Mikołaja 4/5 w Bielsku-Białej. Oferta była kompletna oraz najbardziej atrakcyjna i rozbudowana przy zachowaniu założonej w zapytaniu kwoty.
Wszystkim zainteresowanym, którzy złożyli oferty bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Skip to content