Wizyta studyjna

Podsumowanie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo”

W dniach 03.09-04.09.2018 zrealizowana została wizyta studyjna dla partnerów projektu flagowego „Wspólne Dziedzictwo” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Organizacja wizyty studyjnej leżała w odpowiedzialności Partnera Projektu reprezentującego Kraj pardubicki (Pardubický Kraj). Przez dwa dni uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili wybrane, najciekawsze atrakcje turystyczne w regionie m. in.: Muzeum řemesel  (Letohrad),  Góra Matki Bożej (Hedeč) , Muzeum czechosłowackiej fortyfikacji z lat 1935-38, schron piechoty K-S 14 „U Cihelny” Kraliki, Ścieżka w Obłokach w Dolnej Moravie.

W obiektach turystycznych partnerzy projektu dowiedzieli się o ich historii oraz poznali ich potencjał turystyczny. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań transgranicznych oraz na wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego do rozwoju turystyki. W study tour wzięli udział przedstawiciele ze strony Stowarzyszenia „Region Beskidy” byli to: pani Monika Pasierbek – koordynator projektu oraz pan Marcin Filip  – dyrektor biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”.

Skip to content