V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Bielsku – Białej odbędzie się V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w IV naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

Skip to content