Spotkanie promocyjno-informacyjne nt. Programu Interreg Polska – Słowacja

Szanowni Państwo

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska – Słowacja w województwie śląskim zaprasza na spotkanie promocyjno-informacyjne nt. Programu, które odbędzie się 26 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Spotkanie dotyczyć będzie zarówno bieżącej realizacji Programu jak i przyszłości polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Uczestnicy będą mogli m.in. uzyskać informacje nt. możliwości pozyskania środków pozostałych w Programie na realizację polsko-słowackich projektów.Istotnym punktem będą wystąpienia beneficjentów, którzy zaprezentują efekty zrealizowanych projektów.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do elektronicznej rejestracji w terminie do 23 kwietnia br.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://ewt.slaskie.pl/czytaj/Spotkanie_promocyjno_informacyjnego_nt__programu_interreg_polska___slowacja

Serdecznie zapraszamy

Skip to content