V POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w  Bielsku-Białej odbyło się PIĄTE POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IV naboru w ramach projektu parasolowego  pt. „MikroINTERREG PL-SK”.

 

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje w sprawie:

  • zatwierdzenia listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z IV naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK”
  • zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z IV naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK

Poniżej listy:

Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowania – 1 Oś priorytetowa – IV nabór

Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowaniea – 1 Oś priorytetowa – IV nabór

Skip to content