Informacja dotycząca podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych

 

 

 

W związku z rekomendacjami audytu systemu zarządzania i kontroli w programach Interreg V-A, przeprowadzonym przez Instytucje Audytową w 2017 r. przypominamy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 zakupienie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości wydatku o otrzymane dofinansowanie, stanowi podwójne dofinansowanie. Takie działanie będzie skutkowało niekwalifikowalnością poniesionych wydatków.

W załączeniu pismo dotyczące amortyzacji środków trwałych  – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Skip to content