Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta na stronie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Przypominamy, iż na stronie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 opublikowana została nowa wersja Podręcznika Beneficjenta.

 

Ponadto, na stronie internetowej Programu została zamieszczona zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta. Wprowadzono następujące zmiany:
– rozszerzono zakres wyłączeń z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności,
– doprecyzowanie definicji,
– przeniesienie istotnych z perspektywy beneficjenta treści z przypisów do treści głównej dokumentu,
– wprowadzenie odnośników do aktów prawnych w miejsce kwotowych progów bagatelności,
– zmiany porządkujące.

Zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta obowiązuje od 01.07.2019 r.

 

[jed_well size=”small”]

W załączeniu aktualna wersja  Podręcznika Beneficjenta.

[/jed_well]

 

 

 

 

Skip to content