Szkolenia dla wnioskodawców już za nami

25 czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbyło się  szkolenie podczas którego omówione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

 Na szkoleniu omówiono m. in. tematykę dotyczącą:

  1. Realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020 (obszar wsparcia, działania kwalifikowalne)
  2. Kwalifikowalności wydatków w programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 – co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym mikroprojekcie? (kwalifikowalność wydatków, budżet zadaniowy, generator – warsztat.
  3. Procesu oceny wniosków.
  4. Wskaźników w mikroprojektach.
  5. Informacji i promocji w mikroprojektach
  6. Dostępności
  7. Zamówień w mikroprojektach
  8. Zasad horyzontalnych

 

[jed_well size=”small”]

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

 

Z niecierpliwością oczekujemy ciekawych projektów i życzymy wszystkim powodzenia w ich realizacji.

 

W razie pytań, wątpliwości chętnie pomożemy na konsultacjach – Zapraszamy.

[/jed_well]

 

Skip to content