Wskaźniki w mikroprojektach – przypomnienie

W związku z trwającym naborem przypominamy, iż zgodnie z Podręcznikiem mikrobeneficjenta:

„Obowiązkowo przynajmniej jedno zadanie w mikroprojekcie musi wypełniać wskaźnik produktu programu (z listy wskaźników produktu dla projektu parasolowego), najlepiej opisujący produkty, które mają zostać wytworzone w efekcie jego realizacji. Dodatkowo każde zadanie, poza zadaniem Zarządzanie i promocja mikroprojektu musi realizować wskaźniki własne produktu, a także może realizować inne programowe wskaźniki produktu określone w dokumencie programowym.
Wybierając wskaźniki należy zwrócić szczególną uwagę, aby się nie dublowały w ramach zadania jak i między zadaniami oraz Partnerami”

 

Prosimy o zwrócenie przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie na prawidłowy dobór wskaźników.

 

Skip to content