Kolejne nabory

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Stowrzyszenie „Region Beskidy” planuje ogłosić kolejny nabór na mikrprojekty w ramach:

1 osi priorytetowej- Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza – w LUTYM 2020 roku 

natomiast dla 3 osi priorytetowej – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie – nabor planowany jest na kwiecień/maj 2020

Skip to content