VI posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Samosprawnego Kraju (Komenského 48, 011 09 Žilina) odbyło  się SZÓSTE  POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IV i V naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje
w sprawie:

 • aktualizacji zapisów w Regulaminie Komitetu ds. Mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020
 • ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych w V oraz IV naborze wniosków
  o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK”
  oraz  „MikroINTERREG-edu PL-SK”
 • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z V naboru, złożonych
  w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG PL-SK”
 • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów  z IV naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG-edu PL-SK”
 • zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z V naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG PL-SK”

W załączeniu:

 1. Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach V naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020   –  lista 1 oś priorytetowa – rekomendowane do dofinansowania
 2. Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach IV naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –  lista 3 oś priorytetowa – rekomendowane do dofinansowania
 3. Lista mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach V naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 1 oś priorytetowa
 4.  Lista mikroprojektów, które ze względu na wyczerpaną alokację ze strony słowackiej w danym naborze nie otrzymały dofinansowania w ramach V naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 

Skip to content