Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion BESKIDY  będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań mikroprojektowych i wartość osiąganych wskaźników.

W zależności od problemu będziemy szukać optymalnych rozwiązań, by aktualna sytuacja w jak najmniejszym  stopniu wpłynęła na prawidłową realizację mikroprojektów.

 

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie pracowników Programu Interreg VA 2014 – 2020 PL-SK  o ewentualnych problemach w mikroprojekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

 

Powyższe informacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY PAŃSTWA , ŻE PRACOWNICY PROGRAMU INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 SĄ DOSTĘPNI POD NR TEL. tel. + 48 503 109 544.

Wszelkie pytania/problemy można kierować również drogą mailową:

Iwona Duława: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl

Beata Barańska: b.baranska@www.euroregion-beskidy.pl

Natalia Lesińska: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl

Skip to content