KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,

Jesteśmy świadomi, że obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację mikroprojektów poprzez m. in. przesunięcia działań, bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w mikroprojektach.

W związku z tym w dniu 2.04.2020 r. Komitet Monitorujący zatwierdził Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19.

Niniejszy komunikat nie ma na celu zmiany przepisów Podręcznika beneficjenta. Jego celem jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia zagrożenia COVID-19 – siły wyższej – mających wpływ na realizację projektów i programu.

Zapisy komunikatu proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i wymaga Państwa kontaktu z pracownikami Euroregionu Beskidy. 

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie pracowników Programu Interreg VA 2014 – 2020 PL-SK  o ewentualnych problemach w mikroprojekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

PRACOWNICY PROGRAMU INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 SĄ DOSTĘPNI POD NR TEL. tel. + 48 503 109 544.
Wszelkie pytania/problemy można kierować również drogą mailową:
Iwona Duława: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl
Beata Barańska: b.baranska@www.euroregion-beskidy.pl
Natalia Lesińska: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl

 

[jed_tabs tabs_position=”top”]
[jed_tab title=””]

W załączeniu treść komunikatu.

Komunikat PLSK

Oznámenie PLSK

[/jed_tab]
[/jed_tabs]

 

 

 

Skip to content