Kolejne zatwierdzone mikroprojekty

Z przyjemnością informujemy, że Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, zatwierdził mikroprojekty złożone w ramach X naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W związku z panującą sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19 zatwierdzanie mikroprojektów odbyło się w ramach procedury obiegowej.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, dofinansowanych zostało 5 mikroprojektów ( w tym 3 polskie i 2 czeskie) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 127 566,24 EUR. 

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na X posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na X posiedzeniu EKS z warunkami

 

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”]

WAŻNA INFORMACJA
XII nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 24 września 2020 roku. W związku z powyższym następne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, będzie miało miejsce w grudniu 2020 roku.  Nabór będzie dla osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności. [/jed_panel]

 

 

 

Skip to content