Jarosław Klimaszewski Prezesem Stowarzyszenia "Region Beskidy"


W dniu 9 lipca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Podczas spotkania dokonano wyboru nowego prezesa Stowarzyszenia , którym został Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jarosław Klimaszewski. Jednocześnie ustępujący Prezes Przemysław Kamiński został przyjęty w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Przemysław Kamiński przekazując prezesurę Jarosławowi Kamińskiemu życzył satysfakcji z nowej funkcji oraz dobrej współpracy z pozostałymi członkami Zarządu i zespołem biura jak również podziękował Wszystkim za dotychczasową współpracę. Nowy Prezes dziękując swojemu poprzednikowi za jego wkład pracy w rozwój Euroregionu Beskidy zadeklarował pełne zaangażowanie w osiąganie założonych przez stowarzyszenie celów, szczególnie w kontekście rozwoju Polskiej Marki Turystycznej Beskidy oraz w przygotowanie nowego okresu programowania w kontekście funduszy transgranicznych implementowanych w Euroregionie. Pan Prezes Jarosław Klimaszewski posiada duże doświadczenie w promocji turystyki oraz w kierowaniu pracami instytucji związanymi z rozwojem społecznym i gospodarczym naszego regionu, co niewątpliwie przyczyni się do dalszego wzmocnienia rangi Euroregionu Beskidy.

Skip to content