NABÓR MIKROPROJEKTÓW NA 1 OŚ PRIORYTETOWĄ – ZAKOŃCZONY

 

7 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy VI nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
W ramach naboru złożono 34 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1 330 336,54 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[jed_divider type=”line”][/jed_divider]

UWAGA:

Przypominamy, że przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów  V nabóru w ramach 3 osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  do 31 sierpnia br.

[jed_divider type=”line”][/jed_divider]

Skip to content