Projekt "Mobilne Śląskie"

„Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.

  • Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna
  • Partnerzy projektu: Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Województwo Śląskie
  • Dofinansowanie: Projekt jest dofinansowany z RPO WSL na lata 2014-2020
logo efs mobilne slaskie
  • Okres realizacji: 20.09.2017- 31.10.2020
  • Całkowita wartość projektu: 2 637 397,88 zł w tym współfinansowanie z UE 2 230 127,02 zł
  • Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje szerokie udostępnienie zasobów kulturowych i turystycznych oraz wzrost dostępu użytkowników do treści publikowanych przez portal slaskie.travel poprzez dobudowanie do portalu nowych narzędzi dystrybucji danych i funkcjonalności udostępniających te dane. Zostaną wprowadzone nowe i udoskonalone formy przekazu, takie jak pełna responsywność witryny oraz stworzenie dedykowanych aplikacji na 3 systemy mobilne. Wprowadzone nowe funkcjonalności zagwarantują dostępność treści na dowolnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Wdrożone rozwiązania zapewnią zaawansowaną personalizację uzyskiwanych informacji i wysoki stopień komunikacji społecznościowej. Wdrożenie zaawansowanych e-usług interaktywnych oraz elementów inteligentnej komunikacji z użytkownikiem wraz uzupełnieniem o element digitalizacji zasobów kulturowych województwa, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i form cyfryzacji miejsc i obiektów (technologia VR, AR, 360 st.).

  • Zakładany efekt oraz korzyści:

Zwiększenie zasięgu zasobów slaskie.travel dla użytkowników, większe dotarcie do potencjalnego turysty poprzez utworzenie tematycznych aplikacji mobilnych.  Optymalizacja obecnego portalu slaskie.travel oraz wszystkich podserwisów. Rozbudowa usług webservice API, umożliwiająca synchronizację wszystkich danych z dowolną stroną internetową. Digitalizacja zasobów kulturowych województwa śląskiego, wzmocnienie funkcji promocyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii prezentacyjnych czyli fotografii, filmów z drona, filmów sferycznych, zastosowanie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości.
WIĘCEJ O PROJEKCIE


Skip to content